Rådgivning

Barn och familj

Med erfarenhet ifrån både barn- och ungdomspsykiatrin, och barn- och ungdomshabiliteringen har Åsa som psykolog en gedigen kunskap om vilka utmaningar barn och ungdomar kan ställas inför tillsammans med resten av familjen.


Med värme och engagemang hjälper Åsa er att navigera i vardagens utmaningar och att växa som familj, oavsett om det handlar om att förbättra psykiskt mående eller att lära sig mer om neuropsykiatriska diagnoser såsom ADHD och autism.