Hem

Välkommen till Ohlsson Psykologi, som drivs av leg. psykolog Åsa Ohlsson.Utifrån forskningsbaserade metoder, och med värme och engagemang hjälper Åsa både individer, par och familjer att komma vidare i livet och närmare sig själva.Hör av dig, och få tillgång till kvalificerad terapi eller rådgivande samtal. 076-555 72 17


asa@ohlssonpsykologi.se