Om mig

Åsa Ohlsson är legitimerad psykolog med examen från Uppsala Universitet. Hon har en treårig vidareutbildning inom ISTDP (Intensiv psykodynamisk korttidsterapi), och har tidigare jobbat med psykoterapi inom primärvården.


Utöver arbetet med psykoterapi har Åsa också erfarenhet ifrån barn- och ungdomspsykiatrin samt barn och ungdomshabiliteringen, där hon har jobbat barn och unga med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsvariationer. 


Psykolog är en skyddad yrkestitel. Det innebär att Socialstyrelsen garanterar en viss kvalitet på utbildningen, och på de tjänster som psykologen erbjuder.