Terapi

 Terapi med känslorna i fokus

Anledningarna att gå i terapi är många, antingen för dig som individ eller för er som par. Här följer ett antal exempel:

 

Ångest, oro, låg självkänsla, konflikter, stress, utmattning, depression, känslomässiga problem, sömnproblem, kris eller sorg.

 

En psykoterapi kan vara alltifrån några enstaka samtal till en längre kontakt, med smalare eller bredare fokus. Under ett första samtal undersöker vi tillsammans vad det är du eller ni vill ha hjälp med, och kommer överens om ett upplägg som passar dig eller er.

 


Välkommen privat eller med remiss ifrån din vårdcentral.


Individuell terapi

Genom att ha större tillgång till ditt känsloliv får du möjligheten att leva ett friare liv, mer i linje med dina personliga värderingar. Jag som terapeut tar en aktiv roll i ett gemensamt utforskande av dina tankar och känslor. Mitt arbetssätt utgår ifrån affektfokuserad psykodynamisk terapimetod.


Metoden utgår ifrån teorier om att vi är relationella varelser, och att vi ifrån våra allra första år lär oss hur vi ska vara i relation till andra människor. Det innebär att en del känslor, genom inlärning,  kommer att upplevas som oacceptabla eller allt för smärtsamma för att ha i vårt medvetande. För att slippa känna dessa tankar och känslor tar vi till omedvetna strategier, som i sin tur kan leda till lidande av olika slag. I terapin gör jag som terapeut dig medveten om vilka strategier du använder, och i ett tryggt rum får du möjligheten att i stället närma dig det som hittills varit svårt, och hitta resurser att kunna göra nya val framöver.


Självmedkänsla är också något som mitt arbete genomsyras av. Att rikta värme och respekt mot dig själv underlättar utforskandet av ditt inre liv, och ökar din förmåga att möta motgångar.
Vill du läsa mer


Affect Phobia Therapy

Svenska föreningen för ISTDP

Självmedkänsla

Psykoterapicentrum


Parterapi

I terapi för er som par utgår jag ifrån en psykoterapimetod som heter EFT (Emotionally Focused Therapy), och som kan översättas till Känslofokuserad terapi. Också i det arbetet är alltså känslorna i fokus. Ni som par erbjuds att i ett tryggt sammanhang hitta nya vägar att vara med varandra, för att nå tillit och trygghet i er relation.


Självmedkänsla är också något som mitt arbete genomsyras av. Att rikta värme och respekt mot dig själv underlättar utforskandet av ditt inre liv, och ökar din förmåga att möta motgångar.Vil du läsa mer


Emotionally Focused Therapy

Praktiskt


Terapisamtalen kan ske genom fysiska besök på mottagningen, eller via länk på din dator eller telefon. Vi gör det som passar dig. Prisinformation

Ett individuellt terapisamtal är ca 45 minuter långt. Ordinarie pris är 1300 kr.


Ett parterapisamtal är ca 60 minuter långt. Ordinarie pris är 1600 kr.


Betala via swish eller faktura.
Återbud och ombokning 

Av- och ombokningar som sker mindre än 24 timmar innan besöket debiteras med fullpris.